Ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

12aguyra@gmail.com

chryssaguyra@hotmail.com

Διεύθυνση:

Αντωνίου Γιαννούρη 61, 18758, Αμφιάλη-Πειραιάς

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011298725714&ref=br_rs